Cont de economii la Trezorerie pentru minori

Cetățenii români de până în 18 ani își pot deschide automat un cont individual de economii. Contul se deschide la Trezoreria Statului, fără o cerere din partea părinților, reprezentanților legali sau a împuternicitului copilului. Acest lucru este posibil conform prevederilor OUG nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental gROwth. Contul astfel deschis este denumit Junior Centenar, potrivit unei Ordonanțe de Urgență.

Contul special de economisire sub formă de depozit ’’Cont individual de economii Junior Centenar’’ este operațional de la începutul acestui an. Contul este codificat prin intermediul codului numeric personal al copiilor, indiferent de locul unde aceștia domiciliază.

Există un model tip de cont IBAN care arată în felul următor: RO17TREZ701460101XXXXXXX. În documentul de plată, în dreptul rubricii destinate beneficiarului, va trebui menționat în mod obligatoriu numele și prenumele copilului beneficiar, precum și contul numeric personal al acestuia.

Plățile în acest cont pot fi făcute în principal de către reprezentanții legali ai minorilor, dar și de către alte persoane. Ministerul Muncii și Justiției Sociale poate la rândul său efectua plăți prin virament bancar și/sau mandat poștal în acest cont, prin intermediul oficiilor Companiei Naționale „Poșta Română SA”. Sumele pot fi depuse și în numerar la orice unitate teritorială a Trezoreriei Statului. Diferitele reglementări aplicabile la filialele Trezoreriei vor trebui clarificate direct la reprezentanții acestei instituții.

Acest cont individual de economii pentru minori se deschide automat. Informațiile necesare sunt conținute în fișierul care conține datele de identificare ale copilului, valabile la data primei depuneri. O cerere explicită în acest sens nu este necesară.
După deschiderea contului, orice persoană are dreptul de a depune bani.
Vestea bună este că titularii de cont beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 lei anual, până la vârsta de 18 ani. Condiția necesară este ca suma depusă în cont în anul respectiv să fie de minimum 1200 lei.

O dobândă de 3% pe an se calculează la scadența depozitului pentru sumele depuse în acest cont. Scadența este în momentul în care minorul împlinește vârsta de 18 ani. Primele nu sunt incluse în această sumă. Sumele nu pot fi retrase înainte de momentul în care titularul atinge vârsta majoratului. Excepții de la această regulă se aplică în momentul în care minorul trebuie să plătească cheltuieli de sănătate în cazul unor boli cu risc de deces sau în cazul decesului acestuia.

În prezent, există bănci care au o ofertă de conturi de economii pentru copii, dar cu o dobândă mult mai mică decât în cazul celei aplicabile în cazul Contului Junior Centenar.

S-AR PUTEA SĂ-ȚI PLACĂ ȘI