Ce trebuie să știi despre acțiunile tale

Privatizarea în masă care a avut loc în ultimele decenii au transformat mulți dintre cetățenii români în acționari la diverse societăți, dar mulți par a fi uitat că au acest avantaj, și cu atât mai mulți sunt în necunoștință de cauză asupra modului în care se pot folosi de acest avantaj.

În cadrul unui eveniment organizat în luna octombrie a anului trecut, deținătorilor de instrumente financiare li s-au oferit extrase de cont în mod gratuit. Evenimentul a avut loc cu ocazia unei conferințe World Investor Week organizat de ASF.

Au fost avute în vedere companiile listate la Bursa de Valori București.
Respectivul extras de cont este dovada dreptului de proprietate asupra unui număr de acțiuni la o anumită dată. După ce o persoană află că este acționară, următorul pas este de a afla la ce companie sunt deținute aceste acțiuni. La fel de important este și de știut dacă respectiva companie distribuie dividende, și care sunt procedurile care trebuie parcurse în vederea încasării acestora.

În mod normal, extrasul de cont se obține direct de la sediul Depozitarului Central, sau prin poștă ca urmare a unei cereri exprese, în baza documentelor următoare: o cerere de eliberare a extrasului de cont; actul de identitate al titularului contului; dovada achitării tarifului aferent operațiunii de eliberare a extrasului de cont pentru persoane fizice (care este de 6 lei pe societate la care titularul de cont deține acțiuni). Cererea trebuie să fie semnată și datată de către titularul contului.

O altă modalitate de obținere a extrasului de cont este prin intermediul brokerului al cărui client sunteți, în vederea vânzării acțiunilor.
Informații despre intermediarii autorizați să elibereze extrasele de cont pentru clienții proprii, inclusiv datele de contact ale acestora, sunt disponibile pe site-ul Depozitarului Central, secțiunea Deținători, subsecțiunea Sedii servicii deținători.

În cazul în care solicitantul și-a schimbat adresa de domiciliu, actualizarea datelor care corespund în registrul acționarilor este foarte importantă. O asemenea actualizare este de natură să confere persoanei respective drepturi în calitate de acționar, în special pentru participarea la adunările generale ale acționarilor.

Un alt element important pe care trebuie să îl aveți în vedere este că societățile emitente tranzacționate la Bursa de Valori București realizează plata dividendelor prin intermediul Depozitarului Central și al participanților la sistemul acestuia.

CEC Bank, BRD Group Societe Generale, Banca Comercială Română și Banca Transilvania acționează în calitate de agent de plată. Prin intermediul acestora Depozitarul Central realizează plățile reprezentând dividendele. În cazul persoanelor care nu sunt clienți ai unui intermediar (broker) dividendele cuvenite pot fi încasate fie în contul bancar, fie la numerar la ghișeele unuia dintre agenții de plată, în funcție de preferința societății la care dețineți acțiuni. Contul respectiv trebuie comunicat în prealabil Depozitarului Central și nu depinde de societatea emitentă care distribuie dividendele. Această informație va fi ulterior folosită și pentru alte transferuri bancare ale dividendelor.

S-AR PUTEA SĂ-ȚI PLACĂ ȘI